Νικουριά

Book Online

ή επικοινωνήστε μαζί μας στοinfo@kastanisgroup.gr

Νικουριά

Βρίσκεται κοντά στην περιοχή της Αιγιάλης και την παραλία του Αγίου Παύλου. Στη Νικουριά υπάρχουν 3 παραλίες. Μία μεγάλη και δύο μικρότερες, όλες με άμμο και πέτρες.Μπορεί κανείς να φτάσει εκεί με σκάφος από τον Άγιο Παύλο.